Een Shanty is een lied dat vroeger onder het werk aan boord van grote zeilschepen werd gezongen.Er zijn verschillende soorten shanty’s afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord van het schip.

Onder shanty’s worden ook verstaan de liederen die werden gezongen in de beperkte vrije tijd. Deze liederen verhalen vaak van verre oorden. Hierbij zijn de onderwerpen vaak de vrouwen in de havensteden en verre landen en de liefde.

dsc_4378

De shanty wordt ook gezien als een protestlied op de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein, stuurlieden en bootsman. De Shantyman zong de coupletten voor en de bemanning zong het refrein.

Er zijn vele Shantykoren. Een shantykoor mag in principe alleen bestaan uit mannenstemmen. Voor de begeleiding en directie kunnen vrouwen deel uit maken van een Shantykoor.

Het reportoire moet hoofdzakelijk bestaan uit shanty’s en kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij. Smartlappen behoren niet tot het reportoire gezongen op de shantyfestivals.

jaar_hm_020

Verwant aan de shantykoren zijn de z.g. viswijvenkoren. Zij bezingen de historie van de Zeevisserij van uit het thuisperspectief. Op Shantyfestivals zijn zij vaak een welkome aanvulling op het Shanty-reportoire.

De oorsprong van het woord ‘shanty’ is niet duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht met de “slave shanty” ofwel slavenhut. Hierbij worden dan de liederen die door de slaven op de plantage’s werden gezongen als voorloper gezien van de liederen op de zeilvaart.
Ook wordt het woord ‘shanty’ wel gezien als een verbastering van het Franse woord ‘chant’ wat staat voor ‘lied’.